Hledat

Kontrola

V průběhu zakázky probíhá automatický optický proces kontroly chyb pájení, otočených součástek, chybějících součástek, zaměněných součástek, zkratů mezi pájenými spoji, kontrola SMD a vývodových součástek. Při kontrole využíváme možnosti nalezené defekty (SPC) automaticky ukládat a přezkoumávat zjištěné vady.

Průběh celého procesu

 

Optická inspekce Marantz

  • Rentgen Focal Spot Verifier FSX-080 (real time x-ray inspection) 80 kV s možností naklápění kontrolované desky, s vyhodnocovacím programovým vybavením
  • Automatická optická inspekce Marantz s barevným syntetickým zpracováním obrazu. 3 LED světelné zdroje, 6 možností osvětlení, DPS 460 x 360 mm, automatický uzávěr dveří, výška součástek 40 mm, pod DPS 103 mm, rozlišení CCD kamery 2 MPix
  • Optické kontrolní zařízení PROJECTINA-2TM

Rentgen Focal Spot Verifier FSX-080

  • Rentgen Focal Spot Verifier FSX-080 (real time x-ray inspection) 80 kV s možností naklápění kontrolované desky s vyhodnocovacím programovým vybavením.