Hledat
  • Společnost TTC TELEKOMUNIKACE se v minulých dnech stala součástí širšího vyšetřování týkajícího se vybraných telekomunikačních zakázek pro Armádu ČR, o které jsme se ucházeli jako jeden ze subdodavatelů. Policii jsme poskytli maximální součinnost. Jsme přesvědčení, že veškeré naše chování bylo a je plně v souladu s platnou legislativou České republiky a že následné zkoumání shromážděných důkazů toto naše […]