Hledat

Informační management SITUATOR

Software informačního a situačního managementu integruje a koreluje informace ze systémů a senzorů za účelem získání přehledu o dané situaci a jejího následného efektivního zvládnutí. Je vhodný pro větší firmy, které mají vyšší nároky na bezpečnost a řeší složité situace. Systém umožňuje provázat fyzickou, kybernetickou a provozní bezpečnost.

Informační management SITUATOR a jeho výhody

 • DOKONALÝ PŘEHLED O SITUACI
 • RYCHLEJŠÍ REAKCE
 • EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ
 • REDUKCE PLANÝCH POPLACHŮ
 • KONZISTENCE V ŘEŠENÍ
 • CYKLUS VYLEPŠOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ FUNKCE

 • SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ UDÁLOSTÍ
 • BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE SYSTÉMŮ
 • RYCHLÁ IDENTIFIKACE VZNIKLÉ SITUACE
 • EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ UDÁLOSTÍ
 • JEDNOTNÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
 • MOŽNOST PREDIKCE SITUACÍ A UDÁLOSTÍ

SCÉNÁŘE

 • Integrované řešení pro krizové řízení a správu incidentů

  Nasazení bezpečnostního dispečerského řešení v operačních centrech umožňuje efektivně řešit nehody, technické poruchy, poškození, výpadky proudu a podobně. Systém nabízí řízení incidentů založené na přehledovém provozním pohledu a sdílení informací, použití připravených scénářů pro běžné typy incidentů a spolupráci se všemi zúčastněnými stranami v případě vážných incidentů včetně národního krizového centra, regionálních řídících středisek, integrovaného záchranného systému, obcí apod. 

 • Řídící středisko fyzické bezpečnosti

  Situator umožňuje správu tisíců bezpečnostních zařízení, jako jsou kamery, ochrana perimetru, požární systémy, přístupové systémy apod., nabízí nástroj pro řízení a záznamy incidentů a pomáhá řídit krizové a bezpečnostní operace. Řešení pak napomáhá snížení provozních nákladů na bezpečnost a zkrácení doby reakce na vzniklé situace.

 • Management informací v prostředí konvergované bezpečnosti

  Propojení zdrojů dat a incidentů z oblastí fyzické, kybernetické a provozní bezpečnosti výrazně pomáhá řešení bezpečnostních situací jako celku. Propojenost jednotlivých systémů a jejich dat umožňuje jejich využití v oblasti predikce a tím výrazně snížit riziko a náklady na řešení jednotlivých situací.

PRODUKTY

 • Situator

  Situator

  Informační a situační management konvergované bezpečnosti